RIVNINGSARBETEN

AMW Industri- och Skadeservice AB utför alla typer av rivningsarbeten. Arbetsprocessen dokumenteras och kontrolleras. Vårt arbete omfattar bland annat:

• Förbesiktning
• Uppsättning av dammfällor och luftslussar
• Rivning som utförs enligt gällande regler
• Avfallshantering enligt gällande lager och förordningar
• Grovstädning och transport till deponi eller återvinning

INDUSTRIELL RENGÖRING OCH SANERING

AMW Industri och Skadeservice AB lång erfarenhet av saneringsarbeten. Det innebär att vi åtar oss allt som rör sanering av fastigheter och industrier. Vi utför bland annat sanering av:

• Lukt, t.ex. mögel och nikotin
• Skadliga material, t.ex. Radon, PCB och asbest
• Olja, t.ex. utsläpp och demontering av oljetankar
• Elektronik
• Färg, t.ex. graffiti
• Bostäder och lägenheter

VATTEN- OCH BRANDSKADOR

AMW Industri och Skadeservice AB utför både vatten- och brandsanering. Vi prioriterar att snabbt få igång din verksamhet för att minimera produktionsbortfall och liknande. Vid varje uppdrag görs insatser för att rädda och/eller sanera så mycket som möjligt av byggnader och lösören, för att begränsa värdeförlusterna. Vi utför bland annat:

• Skadebesiktning och grundlig inventering
• Prioritering av saneringsinsatser
• Rivning av skadad byggnad
• Torkning av skadad elektronisk utrustning
• Grovstädning och transport till deponi eller återvinning

STORT ENGAGEMANG MED MILJÖFOKUS

AMW Industri- och Skadeservice AB arbetar aktivt med att leverera miljöoptimerade tjänster från underhåll till sanering och rivning. Allt vi utför ska ha en så liten miljöpåverkan som dagens kunskap och teknik kan leverera. Det innebär att ni som anlitar oss alltid kan vara säkra på att vårt engagemang har lika stort fokus kring insatsen som miljön.